Cyfieithu ar-lein

I’r rheini ohonoch chi sy’n amau cywirdeb ac ansawdd gwefannau cyfieithu ar lein, dyma enghraifft o ddarn geisiodd cydweithiwr i fi ei gyfieithu ar lein (nid gyda Google Translate).

Gobeithio y gwnaiff hyn dawelu eich meddyliau!
Dyma’r testun gwreiddiol:
‘Dyn ni’n bwriadu trefnu dau weithdy yn ystod Sadwrn Siarad Maesteg – un fydd yn gwneud bathodynnau a’r llall yn sgwrs am hanes lleol. Byddwn ni’n cynnig y ddau weithdy rhwng 11.30 – 1 i ddysgwyr safon Canolradd ac Uwch. Os na fydd y dysgwyr eisiau mynychu’r naill neu’r llall byddan nhw’n gallu parhau yn eu dosbarthiadau.’

A dyma’r cyfieithiad a gafwyd:

‘Tight ni’n purpose arrange two workhouse during Saturn Speak ed to adjoin one he will be doing medals a’r other crookedly talk about I proceeded local. We will be ni’n offer both workhouse between I learners we stood Intermediate and Above. If I do he will be the learners want mynychu’r the one neu’r other they will be nhw’n be able last crookedly them classes.’

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: