Newid y satnaf i roi gorchmynion yn y Gymraeg

Wrth chwilio trwy’r gosodiadau ar fy satnaf, ro’n i’n synnu ar gymaint oedd y dewis o ieithoedd oedd ar gael yn y teclyn bach! Degau ohonyn nhw – ond dim Cymraeg. Es i ati, wedyn, i weld os oedd modd i berchnogion satnafs recordio’r geiriau eu hunain, gan feddwl creu fersiwn bach Cymraeg.  Ond doedd dim golwg o unrhyw ffordd o’i  wneud yno, a dyma fi’n rhoi’r gorau i’r syniad.

Fodd bynnag, fe ddigwyddais i fynd i’r wefan eto ryw bythefnos yn ôl a, diawch erioed, dyna oedd cyfarwyddiadau ar sut i wneud ac, felly, fe wnes!

Ac ers i fi sôn ar Twitter ‘mod i wedi llwyddo i newid fy satnaf i roi gorchmynion yn y Gymraeg dw i wedi derbyn nifer o ymatebion.  Rhai yn amlwg wedi darganfod hyn ers sbel ac, am wn i, wedi troi llais eu satnafs i’r Gymraeg eisoes.  Ond sawl un, hefyd, wedi gofyn sut oedd gwneud hyn.

Felly, ar ddiwrnod #pethaubychain dyma fi yn mynd ati i egluro beth wnes i.

Satnaf Garmin sy’ genny’ ac felly dyma’r cyfarwyddiadau ar sut i newid hwnnw. Ond ‘swn i’n tybio bod y drefn mwy neu lai yr un peth gyda theclynau eraill.

1) Ewch i wefan http://www.garmin.com ac ar y dudalen hafan

2) cliciwch ar ‘Products’ ac ar y ddewislen

3) dewiswch ‘On the Road’ ac, wedyn,

4) yn y golofn ‘Quick Links’, dewiswch ‘Garmin voice studio’.

Fe gewch gyfarwyddiadau ar sut i lawrlwytho’r feddalwedd i’ch cyfrifiadur.  Mae’n rhad ac am ddim ac yn lawrlwytho mewn eiliadau.

 • Yn anffodus, bydd rhaid ei lawrlwytho i PC, gan nad yw’r feddalwedd yn gweithio ar Mac.

Pan agorwch y feddalwedd yma, fe welwch restr o 65 o eiriau i’w darllen.  Bydd angen meic ar y cyfrifiadur, a gorau oll os oes meic allanol ‘da chi.  Os nad oes, fe allwch blygio’ch clustffonau i mewn i soced y meic ar y cyfrifiadur a siarad i mewn i’r clustffonau. Fel arfer, mae hynny’n gweithio’n iawn.

Wrth gwrs, geiriau Saesneg ydyn nhw, ac fe fydd angen dewis eich cyfieithiadau yn ofalus.  Fel cymorth, dyma beth ddewisais i ar gyfer rhai o’r rhai mwya trafferthus:

Recalculating – Ailgynllunio

Continue on route – Parhewch ar y ffordd

Enter roundabout – Ymunwch â’r cylchdro

Exit – Troad

(Roedd hwn yn lletchwith iawn, gan fod ‘exit’ yn cael ei ddefnyddio fel berf ac enw: ‘Take the third exit then exit left’.  Os dych chi’n dewis ‘gadewch’ fel cyfieithiad, fe glywch chi, ‘Cymerwch y trydydd gadewch, wedyn gadewch ar y chwith.’  Er nad yn berffaith, mae ‘Cymerwch y trydydd troad, wedyn troad ar y chwith’ yn lawer gwell.)

Left – i’r chwith (neu fe glywch chi, ‘Trowch chwith’)

Make a U turn – Gwnewch dro pedol

Take sliproad – Cymerwch y slipffordd

Proceed to highlighted route – Ewch i’r ffordd amlygwyd

Feet – Troedfedd (ar gyfer ‘pum can troedfedd’)

Yards -Llathen (ar gyfer ‘pum can llathen’)

Miles – o filltiroedd*

* Yn anffodus, dyw’r feddalwedd ddim yn eich galluogu i roi mwy nag un ffurf ar air.  h.y. Does dim modd cael ffurfiau benywaidd a gwrywaidd i’r rhifau.  Felly, dewisais i ‘o filltiroedd’ er mwyn clywed ‘pedwar o filltiroedd’ yn hytrach na ‘pedwar milltir’! Tasech chi’n recordio ‘pedair’, fe glywech chi ‘Pedair can llathen’!!

Yn yr un modd, dych chi ddim yn gallu recordio ffurfiau treigledig geiriau, felly, mae arna i ofn bod rhaid dioddef ‘dau can llathen’ a ‘tri can troedfedd’! Wedi methu datrys y broblem honno!  Ac un peth anffodus arall: dyw’r feddalwedd ddim yn deall bod ‘cyntaf’ yn dod ar ôl yr enw! Felly, yn anffodus fe glywch chi ‘y cyntaf troad’! Ond mae popeth arall yn swnio’n grêt!

Wedyn, dilynwch y cyfarwyddiadau i lwytho’r holl beth i’ch satnaf.

Pob lwc!

Advertisements

Tagiau:

4 Ymateb to “Newid y satnaf i roi gorchmynion yn y Gymraeg”

 1. Newid y satnaf i roi gorchmynion yn y Gymraeg gan @malpate | Hacio'r Iaith Says:

  […] https://malw.wordpress.com/2010/09/03/newid-y-satnaf-i-roi-gorchmynion-yn-y-gymraeg/   […]

 2. siantirdu Says:

  Da! Licio’r ffordd ddest ti dros y broblem ‘exit’.
  Difyr dy fod ti’n galw dy hunan yn “chi”! Bach o barch!

 3. Hywel Says:

  Ai’r termau safonol yw’r rhain? Mae fy mab, safodd y prawf damcaniaeth gyrru heddiw, yn dweud mai cylchfan a ddefnyddir, nid cylchdro.

 4. Geraint Says:

  Ie, cylchfan ydi roundabout.
  Cylchdro ydi revolution, rotation.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: