Arbrofion pellach gyda’r satnaf Cymraeg

Yn fy mlog diwetha, un o’r trafferthion y soniais i amdano oedd nad oedd meddalwedd y satnaf  yn deall bod y gair ‘cyntaf’ yn dod ar ôl yr enw ac felly, er bod y teclyn yn dweud, e.e., ‘Cymerwch y trydydd troad’ yn gywir, roedd e hefyd yn dweud, ‘Cymerwch y cyntaf troad’!

Ro’n i wedi meddwl bod rhaid i fi ddioddef hyn, o leiaf nes bod Garmin yn datblygu meddalwedd Gymraeg, gan nad oedd modd ei newid.

Ond y bore ‘ma, tra ro’n i’n profi’r gorchmynion Cymraeg ar y ffordd i’r gwaith (dw i acsiwyli YN gwybod y ffordd i’r gwaith!) fe sylwais i ar rywbeth a roddodd syniad i fi.

Sylwais i nad oedd y satnaf ond yn defnyddio’r geiriau ‘cyntaf, ail, trydydd’ a.y.y.b. ynhŷd â’r gair ‘troad’ a dim gydag unrhyw air arall.

Felly, heno, dyma fi’n mynd ati i ail-recordio.  Yn y fersiwn newydd, fy nghyfieithiad o’r gair ‘First’ yw ‘Y troad cynta’; ‘Second’ yw ‘Yr ail droad’ a ‘Third’ yw ‘Y trydydd troad’ a.y.y.b.  Wedyn, fy nghyfieithiad o ‘Exit’ yw …..er… dim byd – distawrwydd (neu baswn i’n clywed, ‘Yr ail droad troad’!)

O ganlyniad, lle gynt ro’n i’n clywed, ‘Cymerwch y cyntaf troad ac wedyn troad i’r chwith’, mae fy satnaf annwyl nawr yn rhoi’r gorchymyn, ‘Cymerwch y troad cyntaf ac, wedyn, i’r chwith’.  Dydy’r gair ‘troad’ (exit) ddim yn bodoli fel gair ar ei ben ei hun rhagor!

A dyna fi wedi datrys problem y trefnolion a, hefyd, y treigliadau sy’n dilyn y trefnolion.

Yr unig beth sy’ ar ôl i’w ddatrys ‘nawr yw treiglo ‘cant’ ar ôl ‘dau’ a ‘tri’ (dau cant, tri cant!).  A dw i ddim yn gweld ffordd rownd hwnna!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: